Follow us
  >  Vesti

Zakon o planiranju i izgradnji- šta je novo? Narodna skupština Republike Srbije je na sednici 26.07.2023. godine usvojila izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji a po predlogu Vlade. Cilj ovog članka jeste da prikaže kratak osvrt na novine u građevinskom sektoru.   Šta je novo? Dolazi do unapređenja elektronskog sistema za

Povećana taksa za otpust iz državljanstva Izmene Zakona o republičkim administrativnim taksama Republike Srbije su donele povećanje taksi za određene upravne postupke. Ove izmene se prinenjuju od jula 2023. godine.   Pomenute izmene obuhvataju i povećanu taksu za otpust iz državljanstva Republike Srbije, tako da za sve postupke otpusta iz državljanstva u kojima

eRegistracija firmi od maja ove godine eRegistracija (elektronska registracija) preduzeća je pojam koji provejava u poslednjih nekoliko godina kada je u pitanju osnivanje firme, ali je primena u praksi bila izuzetno mala. Kako su dani klasične registracije predajom dokumenata u papirnoj formi u originalu uskoro odbrojani, započinje era digitalizacije.   Da li je

Centralna evidencija stvarnih vlasnika Narodna skupština Republike Srbije krajem februara ove godine je usvojila izmene Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (u daljem tekstu: Zakon).   Iako Zakon na prvi pogled nije doživeo veće izmene, već se one odnose na svega nekoliko članova, značaj najnovijih izmena ipak nije zanemarljiv. U praksi neretko stvarala dilema

e-Agrar Od 20. marta 2023. godine počeo je sa radom portal eAgrar, a samim tim počelo je prijavljivanje u elektronski registar poljoprivrednih gazdinstava. Registru je moguće pristupiti klikom na sledeći link: ERPG - ELEKTRONSKI REGISTAR POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA   Do dalje znači da svi poljoprivredni proizvođači od 20. marta mogu da ažuriraju podatke i obnove status svojih

Neosnovana obrada biometrijskih podataka Nikog ko se bavi oblašću zaštite podataka o ličnosti nije zaobišla vest da je zbog neosnovane obrade biometrijskih podataka jedna kompanija iz SAD-a kažnjena od strane francuskog organa nadležnog za zaštitu podataka sa 20 miliona evra. Šta mi treba da naučimo iz ovog? Da GDPR (Opšta uredbe o