Follow us
  >    >  децембар

Međunarodni dan ljudskih prava Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se širom sveta svake godine 10. decembra - na dan kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima (dalje: Deklaracija) 1948. godine. Od tada ljudska prava dobijaju novo značenje kada postanu stvarnost u svakodnevnom životu svakog čoveka širom sveta.

Arbitraža, advokatura i Legal Tech   Advokatska kancelarija Momčilović - M.Law je i ove godine učestvovala na seminaru u organizaciji Deutsch-Serbische Wirtschaftskammer (AHK Serbien) / Nemačko-srpska privredna komora (AHK Srbija) u saradnji sa Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. / Nemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) i Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) German Arbitration Institute/