Follow us
  >  Vesti   >  eRegistracija firmi u Srbiji
eRegistracija

eRegistracija firmi u Srbiji

eRegistracija firmi od maja ove godine

eRegistracija (elektronska registracija) preduzeća je pojam koji provejava u poslednjih nekoliko godina kada je u pitanju osnivanje firme, ali je primena u praksi bila izuzetno mala. Kako su dani klasične registracije predajom dokumenata u papirnoj formi u originalu uskoro odbrojani, započinje era digitalizacije.

 

Da li je eRegistracija jedini mogući način osnivanja firme u Srbiji?

 

U momentu pisanja ovog teksta još nije, ali će od 17. maja definitivno biti. Do tog datuma je moguće registrovati društvo sa ograničenom odgovornošću na dva načina: (1) „klasični“ podnošenjem dokumentacije Agenciji za privredne registre (dalje: APR) ili (2) „digitalni“ podnošenje zahteva za registraciju online putem portala APR-a.

 

Dakle, od 17. maja ove godine više neće biti moguće podnošenje zahteva za osnivanje firme u papirnoj formi.

 

Ova modernizacija je predviđena još izmenama Zakona o privrednim društvima iz 2021. godine, ali je primena odložena do sada kako bi se privrede pripremila za digitalno poslovanje.

 

Kako se obavlja elektronska registracija preduzeća?

 

eRegistracija privrednih društava obavlja se preko informacionog sistema APR-a, kom se pristupa unošenjem korisničkog imena i lozinke ili autentifikacijom preko portala eid.gov.rs.

 

APR je najavio da će način prijave pomoću korisničkog imena i lozinke biti dostupan za korišćenje samo do 01. juna 2023. godine. Nakon toga, svi korisnici moći će da pristupe informacionom sistemu Agencije isključivo nakon prijave na portalu eid.gov.rs.

 

Kako se potpisuje/overava osnivački akt?

 

Do sada su se potpisi na osnivačkom aktu overavali kod notara. Za postupak elektronske registracije osnivanja firme, neophodno je da osnivači poseduju kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) koji se koristi prilikom potpisivanja osnivačkog akta i predaje same elektronske prijave za osnivanje.

 

U postupku elektronske registracije, overa potpisa osnivača na osnivačkom aktu kod javnog beležnika nije potrebna.

 

Šta se prilaže uz prijavu za eRegistraciju firme?

 

Digitalnim putem je predviđeno popunjavanje registracione prijave, a uz nju se prilaže i potpisan elektronskim potpisom osnivački akt. Osim toga je potrebno dostaviti i dokaz o identitetu, odnosno drugu dokumentaciju ukoliko je u konkretnom slučaju potrebna (npr. dozvola).

 

Kako se plaća naknada za osnivanje?

 

Naknada za osnivanje firme u elektronskoj formi iznosi 5.900,00 dinara. Taksa se može platiti isključivo Visa, MasterCard ili Dina platnom karticom na samom portalu APR-a prilikom podnošenja zahteva. Prilikom naplate, zaračunava se i određeni iznos provizije za plaćanje.

 

Sva dodatna pitanja moguće je uputiti na e-mail adresu: office@mlaw.rs ili putem kontakt forme.

Postavite Komentar