Follow us
  >  Pravni stavovi   >  Izvršenje strane fakture u Srbiji

Izvršenje strane fakture u Srbiji

Izvršenje strane fakture u Srbiji

Srbija je postala jedna od ključnih destinacija za investicije u Centralnoj i Istočnoj Evropi zahvaljujući temeljnim zakonskim i ekonomskim reformama koje je sprovela nedavno i koje se u kontinutetu implementiraju. Važno pitanje koje se postavlja kako kod privrednih subjekata tako i među fizičkim licima se odnosni na pravnu zaštitu kada je u pitanju naplata faktura inostranih kompanija.

 

Da li može da se naplati strana faktura u postupku prinudne naplate?

 

Da, može. Postupak prinudne naplate potraživanja je izvršni postupak koji se sprovodi preko suda i izvršitelja. Važno je napomenuti da ako strana kompanija želi da pokrenu izvršni postupak u Srbiji, neophodno je da imati advokata ili drugog punomoćnika koji će primati zvanična dokumenta od organa postupka u ime te kompanije. Ukoliko strana kompanija ili njen zakonski zastupnik ne odrede takvog punomoćnika, organ će imenovati privremenog zastupnika koji će biti ovlašćen da prima dokumenta, a o tome će obavestiti stranu kompaniju ili njenog zakonskog zastupnika.

 

Zakon o izvršenju i obezbeđenju Republike Srbije (u daljem tekstu: „Zakon“) ne diskvalifikuje stranu fakturu za postupak prinudne naplate, odnosno, Zakon priznaje fakturu strane kompanije, baš kao i fakturu domaće kompanije. Prema Zakonu fakture su verodostojne isprave na osnovu kojih se može sprovoditi prinudno izvršenje.

Bilo da je reč o stranoj ili odmaćoj fakturi, nepohodno je dostaviti dokaz o tome da je faktura uredno uručena.

 

Da bi naplata strane fakture mogla da bude sprovedena u izvšrenom postupku, neophodno je stranu fakturu prevesti na srpski jezik.

 

Kako se sprovodi izvršenje kada je izvršni poverilac strana kompanija?

 

Važno je napomenuti da se isplata u izvršnom postupku vrši isključivo u dinarskoj valuti. Da bi strana kompanija mogla da primi isplatu, potrebno je da otvori nerezidentni račun u Srbiji radi namirenja potraživanja.

Alternativni način koji kompanijekoriste kada imaju ćerku firmu u Srbiji jeste da strana kompanija koja je izdala fakturu ugovorom, koji je overen od strane notara, prenese potraživanje na kompaniju sa sedištem u Srbiji.

 

Sva dodatna pitanja moguće je upupiti na e-mail adresu: office@mlaw.rs ili nas kontaktirati putem naše kontakt forme.

Postavite Komentar