Follow us
  >  Pravni stavovi

Postupak naplate dugovanja-izvršenje U slučaju da izdata faktura nije plaćena, da se druga ugovorna strana ne pridržava ugovorenog, da strana koja je izgubila u sporu odbija da uplati iznos koji je potrebno, kao i u mnogim drugim slučajevima odbijanja dobrvoljnog ispunjenja obaveze, poveriocu peostaje mogućnost pokretanja sudskog izvršnog postupka ukoliko želi

Likvidacija privrednog društva Likvidacija privrednog društva jeste način da likvidno privredno društvo prestane da postoji. Kao prvi pokak potrebno je započetki postupak likvidacije, ispoštovati zakonom predviđene korake i zatim sledi postupak gašenja i brisanja privrednog društva iz Agencije za privredne registre (dalje: "APR").   Šta je likvidacija i kada se sprovodi likvidacija DOO?   Likvidacija

Bračni ugovor Šta je bračni ugovor?   Bračn ugovor (kolokvijalno često nazivan predbračnim ugovorom) je način da ugovornim putem supružnici, odnosno budući supružnici, urede svoje imovinske odnose na postojećoj ili čak na budućoj imovini. Da bi ovaj ugovor bio validan, zaključuje se kod javnog beležnika i propisanoj formi. Zaključenjem ugovora se isključuje zakonski

Uverenje o slobodnom bračnom stanju Našoj kancelariji neretko pristižu upiti državljanin Republike Srbije koji ne žive u zemlji svog porekla, kako mogu da pribave dokument koji im traži inostrani matičar da bi mogli da sklope brak u inostranstvu. Često je odlazak na zakazivanje termina za saklapanje braka momenat kada se lica

Virtuelne kancelarije- pravna regulativa   Šta je virtuelna kancelarija?   Virtuelna kancelarija je poslovni model koji pruža firmama i pojedincima infrastrukturu i usluge bez potrebe za fizičkim prostorom. Ova vrsta kancelarije obično uključuje usluge kao što su virtuelna adresa za poslovanje, usluge telefonske sekretarice, pristup prostorijama za sastanke ili konferencijskim salama, kao i podršku

Nasleđivanje porodične penzije Da li je moguće naslediti porodičnu penziju?   Da, domaći propisi predviđaju ovu mogućnosti pod određenim uslovima. Tako će u slučaju da penzioner koji prima starosnu ili invalidsku penziju premine, članovi njegove porodice moći da naslede njegovo primanje iz PIO fonda, ali samo u slučaju ako su ispunjeni predviđeni uslovi.   Uslovi

Sporazumni razvod braka Sporazumni razvod braka je jedna od 2 mogućnosti razvoda braka, prema propisima republike Srbije. Osim sporazumnog razvoda, postoji i mogućnost iniciranja razvoda braka tužbom, kada ne može da se postigne dogovor oko detalja razvoda. Sporazumni razvod braka je uglavnom poželjnija forma razvoda braka u onim situacijama gde su supružnici

Medijacija u privrednim sporovima Medijacija je efikasan alat za rešavanje sporova bez potrebe za sudskim procesima. U našoj advokatskoj kancelariji, verujemo da je medijacija praktičan i korisan način da se postigne pravično i održivo rešenje za naše klijente i rado je preporučujemo u spornim situacijama. U narednim redovima iznećemo osnovne karakteristike