Follow us
  >  Vesti   >  Oglas za angažovanje advokatskog pripravnika

Oglas za angažovanje advokatskog pripravnika

 

Advokatska kancelarija Momčilović objavljuje konkurs za poziciju advokatskog pripravnika/pripravnice.

 

Cilj naše advokatske kancelarije je da stručno i predano pružimo kompanijama i fizičkim licima sveobuhvatne pravne savete, kao i da ih zastupamo, pružajući im tako pomoć koja im je potrebna u složenom pravnom svetu. Da bismo uspešno ostvarivali svoje ciljeve, potrebno nam je stručno pojačanje diplomiranog pravnika/pravnice zbog povećanog obima posla.

 

 

Koga tražimo?

 

Naša vrata su otvorena diplomiranim pravnicima koji su motivisani da se bave advokaturom i teže da kroz rad postanu izvrsni pravnici. Izuzetno cenimo akademski uspeh, ali osim toga posebno vrednujemo i sve vidove vannastavne aktivnosti ili angažman van fakulteta (na primer učešće na studentskim takmičenjima u simulaciji suđenja, članstvo u studentskim organizacijama, volonterski rad i drugo). Kandidat koji je motivisan da radi sa domaćim i stranim klijentima u svim oblastima prava koje pokriva rad naše kancelarije je dobrodošao.

Kako su naši klijenti fizička i pravna lica iz naše zemlje, ali i iz inostranstva, pa je za direktan rad i kontakt sa inostranim klijentima potrebno znanje engleskog ili nemačkog jezika. Ipak, to nije nezaobilazan uslov. Težimo da posao raspodelimo optimalno unutar tima u skladu sa znanjima, veštinama i kompetencijama svakog člana tima. Ukoliko kandidat odlično govori nemački jezik rado ćemo ga primiti u naš German Desk, koji će mu omogućiti rad sa klijentima na njihovom maternjem jeziku. Dakle, ohrabrujemo sve kandidate, bez obzira na znanje stranih jezika da pošalju svoju prijavu, ukoliko smatraju da se vizije kandidata podudaraju sa oblastima rada i filozofijom naše kancelarije.

 

 

Kako izgleda radni dan advokatskog pripravnika?

 

Cilj pripravničkog staža je da pravnici steknu što više relevantnog iskustva, veština i dovoljan stepen samostalnosti u radu sa klijentima, na predmetima, postupajući pred organima i u svim drugim oblastima rada. Imajući to u vidu, advokatskim pripravnicima u našoj kancelariji omogućavamo stalni rad na predmetima sa advokatima. Poslovi advokatskog pripravnika se ne razlikuju od posla advokata, a jedina diferencija se ogleda u samostalnost prilikom rada na predmetu. Pripravnički staž počinje sa uvodom advokatski posao, obaveze i odgovornosti kroz lake zadatke i predmete, dok sa vremenom i u skladu sa stečenim veštinama pripravniku se poveravaju kompleksniji i zahtevniji predmeti i zadaci. U zavisnosti od stečenih veština, advokatski pripravnik preuzima na sebe određene obaveze u funkcionisanju kancelarije. U opis poslova advokatskog pripravnika spada između ostalog: zastupanje stanaka pred sudovima (na ročištima, ali i izvan njih) i pred drugim organima uprave, sastavljanje podnesaka i pravnih akata, istraživanje materije, prisustvovanje sastancima sa klijentima i direktni samostalni kontakt sa klijentima.

 

 

Da li pripravnik dobija naknadu za svoj rad?

 

Da. Advokatski pripravnik dobija naknadu u skladu sa ugovorom koji se zaključuje između pripravnika i naše advokatske kancelarije. Dužina rada u svojstvu pripravnika i sticanje veština i znanja podrazumevaju i povećanje naknade jer onda uvek ima tendenciju da raste u skladu sa zalaganjem i napretkom. Sve informacije o naknadama su tema koja će biti obrađena prilikom razgovora za posao. Na tom razgovoru smo otvoreni za sva pitanja kandidata jer smatramo da su jasnoća i transparentnost temelj dobrog odnosa i uspešne saradnje.

 

 

Zainteresovani kandidati svoju biografiju mogu da pošalju na e-mail:

karijera@mlaw.rs sa naznakom „Prijava za pripravnički staž“.

 

Radi boljeg uvida u motivisanost, želje i ambicije kandidata preporučujemo svakom kandidatu da pored biografije pošalje i neobavezujući dokument u kome će svojim rečima ukratko iskazati svoje stavove u vezi sa sledećim temama: svoja očekivanja od pripravničkog staža, iskazati u kojim oblastima bi najviše želeli da stiču znanja i veštine, navesti svoje karijerne ciljeve i sve druge okolnosti koje smatraju da je bitno da znamo. Na taj način ćemo se maksimalno potruditi da izađemo u susret željama i potrebama budućeg pripravnika i da svačiji pripravnički staž oblikujemo po ličnoj meri.

 

Nakon prijema prijave kandidata u kratkom roku ćemo se javiti sa daljim informacijama.

 

Sva dodatna pitanja u vezi sa pripravničkim stažom pre slanja svoje prijave možete takođe uputiti na e-mail: karijera@mlaw.rs.

Postavite Komentar