Follow us
  >  Vesti   >  Skraćeni postupak likvidacije
skraćeni postupak likvidacije

Skraćeni postupak likvidacije

 

O novom Zakonu o privrednim društvima (dalje „ZPD“) i novinama koje donosi smo pisali u tekstu: Početak digitalne ere poslovanja firmi u Srbiji, dok je jedna od novina i skraćeni postupak likvidacije privrednog društva, a čije ćemo karakteristike ukratko izneti ovde.

 

Skraćeni likvidacioni postupak kompanijama neće ostavljati regularni rok od 90 dana kao mogućnost da otklone razloge za likvidaciju i time nastave sa poslovanjem, već će kompanije nakon pojave razloga za likvidaciju prestati da postoje u poprilično kratkom roku.

 

Dva nova razloga koja kompaniju vode u prinudnu likvidaciju

 

Nove odredbe ZPD-a donose i nove razloge za likvidaciju pored već poznatih iz člana 546. ZPD, pa će ona biti pokrenuta:

 

  • u slučaju da kupac stečajnog dužnika kao pravnog lica, u skladu sa članom 45. stav 4. i 5. ZPD ne uplati nedostajući iznos do visine minimalnog osnovnog kapitala u roku od 6 meseci od dana obustavljanja postupka stečaja, kao i ako

 

  • društvo ne registruje novu adresu sedišta u roku od 30 dana od dana konačnosti akta nadležnog organa kojim je odbačena prijava registracije promene adrese sedišta.

 

Koji su do sada razlozi za pokretanje prinudne likvidacije kompanije postojali i koji je predviđeni postupak možete pročitati ovde.

 

Od kada se primenjuju novi propisi?

 

Agencija za privredne registre (dalje: „APR“) će skraćeni postupak prinudne likvidacije primenjivati počevši od 01. juna 2022. godine.

 

Podela imovine kompanije nakon sprovedenog postupka

 

Prema novim odredbama o podeli imovine članovi ili akcionari će sticati imovinu društva proporcionalno veličini svojih udela u društvu, dok je dosadašnja mogućnost sporazuma ili sudske odluke o raspodeli imovine ukinuta.

 

Ostaje nam da vidimo kako će od leta ovi propisi biti primenjeni u praksi i u kojim rokovima će postupak prinudne likvidacije moći da se sprovede.

 

Postavite Komentar