Follow us
  >  Vesti   >  Počeo je sa radom Registar administrativnih postupaka za privredu

Počeo je sa radom Registar administrativnih postupaka za privredu

 

Nakon što je Srbija dobila Zakon o registru administrativnih postupaka, uspostavljen je i počeo je sa radom Registar administrativnih postupaka za privredu, koji predstavlja jedinstvenu elektronsku bazu, koja sadrži sve informacije o svim postupcima koje sprovode organi javne uprave. Registar je namenjen svim privrednim subjektima, ali i svima onima koji nameravaju da otpočnu sa bavljenjem neke privredne delatnosti, kako bi lako došli do mnogobrojnih informacija i sproveli neke administrativne postupke bez odlaska na šalter.

 

Registar omogućava korisnicima da, jednostavnom pretragom korišćenjem ćiriličnog pisma, po ključnoj reči, delatnosti, instituciji i poslovnoj epizodi, za svega nekoliko trenutaka dobiju sve potrebne informacije, bez dugog čekanja u redovima.

 

Izborom željenog postupka odmah je dostupan:

  • obrazac zahteva kojim se postupak pokreće,
  • informacija o potrebnoj dokumentaciji,
  • informacija o finansijskim izdacima,
  • informacija o rokovima u kojima nadležni organ postupa,
  • kao i mogućnosti za pokretanje žalbe ili upravnog spora.

 

Ukoliko je neki od postupaka digitalizovan, registar korisniku omogućuje da jednim klikom pokrene uslugu na portalu eUprava.

 

U ovom momentu se u Registru administrativnih postupaka nalaze sve informacije u vezi sa upravnim postupcima relevantnim za privredne subjekte, dok je najava da će do kraja naredne godine biti dopunjen sa informacijama u vezi sa postupcima koji se odnose na građane.

 

Direktan pristup Registru administrativnih postupaka je moguć klikom ovde.

 

Primer: Uvoz neregistrovanih lekova u Srbiju

 

Primera radi, ukoliko privredno društvo koje se bavi uvozom humanih ili veterinarskih lekova iz inostranstva u Srbiju (ili namerava da otpočne sa tim poslom), sve osnovne informacije o Zahtevu za uvoz neregistrovanog leka može pronaći odabirom delatnosti: Zdravlje, potom klikom na opciju Uvozna dozvola za lek koji nema dozvolu za lek, a koji se pušta u promet.

 

Registar takođe nudi informaciju da se ovaj Zahtev može podneti elektronski preko portala Agencije za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije (ALIMS). Obrazac Zahteva je različit za humane i za veterinarske lekove, a oba su dostupna u Registru. Osim obrasca, Registar nudi i spisak neophodne dokumentacije koja se prilaže uz Zahtev.

 

Na kraju navedena je taksa sa instrukcijama za uplatu, ali i podatak da je rok od 30 dana predviđen za donošenje Rešenja o odobrenju uvoza leka koji nema dozvolu za lek, a od dana dostavljanja urednog Zahteva. Takođe je vidljiv i podatak o mogućnostima ulaganja pravnog leka.

 

Radi potpunih informacija, savetujemo da se zainteresovano lice uvek podrobnije informiše i na druge načine, bilo kod nadležnog organa direktno ili preko kompetentnog punomoćnika.

Postavite Komentar