Follow us
  >  Vesti   >  Zapošljavanje stranaca u Srbiji od 2024. godine

Zapošljavanje stranaca u Srbiji od 2024. godine

Zapošljavanje stranaca u Srbiji od 2024. godine

Tokom 2023. godine, naša zemlja je usvojila značajne izmene i dopune Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca. Razlog uvođenja izmena jeste sve veći broj stranaca koji borave u rade u Srbiji. Prema statistikama u Srbiji trenutno boravi preko 72.000 stranaca sa privremenom dozvolom za boravak.

Neke od izmena su već u primeni dok će određeni broj odrebi početi da se primenjuju od februara 2024. godine. Ove izmene označavaju značajan napredak ka usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s direktivama Evropske unije. One bi trebalo da omoguće stranim državljanima nov, efikasniji i digitalizovan pristup dozvolama za boravak i rad. U ovom članku se posvećujemo najvažnijim izmenama Zakona.

 

Uvodi se jedinstveni postupak za izdavanje dozvola

 

U skladu s novim odredbama zakona, stranim državljanima se pruža mogućnost da jednostavno steknu pravo na privremeni boravak i rad putem jedinstvenog postupka pred Ministarstvom unutrašnjih poslova. Ova novina pojednostavljuje proces i umanjuje administrativne troškove kako za strance, tako i za poslodavce.

 

Izmene i dopune zakona koje stupaju na snagu 01. februara 2024. godine i omogućiće brže izdavanje jedinstvene radno-boravišne dozvole kao biometrijskog dokumenta.

 

Digitalno podnošenje zahteva

 

Usklađeno sa ciljevima Vlade Republike Srbije o unapređenju digitalnih usluga, postupak izdavanja dozvola za strance će od sada biti u digitalizovan. To znači otvaranje mogućnosti da se elektronski podnose zahtevi, što značajno pojednostavljuje proceduru za strance i povećava efikasnost administracije. Digitalizacijom je omogućeno i podnošenje zahteva i iz inostranstva, kao i preuzimanje relevantnih podataka službenim putem.

 

Ukidanje formalnosti

 

Kako je ovim izmenama usklađen tekst oba navedena zakona koji su ključni za položaj i prava starnaca u Srbiji, sada su određene formalnosti zaobiđene i postupak olakšan, dok su kontraditornosti i pravne praznine popunjene.

 

Mogućnost odobrenja privremenog boravka za stranec do tri godine

 

U odnosu na prethodni tekst zakona, sada je makasimalni period na koji boravišna dozvola može da bude izdata produžen sa jedne na tri godine. Da li će do toga doći zavisi od okolnosti konkretnog slučaja.

 

Uvođenje biometrijskih dokumenata

 

Radi usklađivanjem standarda sa evropskim normama bezbednosti, Srbija sada uvodi biometrijska dokumenata za privremeni boravak i rad stranaca u našoj zemlji. Ovi dokumenti zamenjuju prethodne nalepnice u pasošima, pružajući veću sigurnost i efikasnost u postupcima.

 

Za sve bliže informacije u vezi sa boravkom i zapošljavanjem stranaca možete kontaktirati naš pravni tim putem e-mail adrese: office@mlaw.rs ili putem naše kontakt forme.

Postavite Komentar