Follow us
  >    >  јун

povećanje cena turističkih aranžmana Autor teksta advokat Dr Luka Breneselović se u članku, koji je objavljen ovog meseca u nedeljniku NIN bavi pitanjima viših troškova avionskog goriva i sa tim u vezi poskupljenjem prethodno ugovorenih turističkih aranžmana.   Korekcija cena od strane turističkih agencija je aktuelna tema među potrošačima u poslednja dva meseca.

Novi podsticaji za zapošljavanje stranaca u Srbiji Tokom ovog meseca, Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji (dalje: „Uredba“). Ovom Uredbom je donet novi paket podsticaja za zapošljavanje stranaca u našoj zemlji. Dalje informacije iz ovog tekst su namenjene