Follow us
  >  Vesti   >  Izmene Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
Elektronske fakture u komercijalnim transakcijama

Izmene Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

 

Narodna Skupština Republike Srbije je pre skoro godinu dana usvojila izmene Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (Službeni glasnik RS br.  119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21-dr. zakon i 44/21; u daljem tekstu: „Zakon“), a čija primena počinje od 01. maja 2022. godine. Izmene su donete radi usklađivanja sa novim propisima koji uređuju elektronsko fakturisanje (Obaveza izdavanja e-fakture), a u nastavku teksta ćemo izneti najvažnije izmene koje privrednici treba da znaju.

 

Registrovanje i dostavljanje elektronskih faktura

 

Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, a u cilju sprečavanja neizmirenja novčanih obaveza u roku. Osim toga uređuje se i registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu, izdatih od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama.

 

Ovim zakonom uređuje se i registrovanje i dostavljanje elektronskih faktura i drugih zahteva za isplatu u elektronskom obliku, u sistemu elektronskih faktura, kao i evidentiranje tih faktura i drugih zahteva za isplatu u elektronskom obliku u centralnom registru faktura, izdatih od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici.

 

Uređenje registrovanja i dostavljanja elektronskih faktura se pokazalo kao neophodno zbog nepostojanja dosadašnje prakse dostavljanja faktura elektronskim putem, te je to ovim izmenama propisano.

 

Šta je novčana obaveza?

 

Pojam novčane obaveze je izmenjen, pa će od maja ove godine novčana obaveza predstavljati iznos ugovorene naknade za isporuku dobara, odnosno pružanje usluga navedenih u  ugovoru, fakturi ili drugom odgovarajućem zahtevu za isplatu, odnosno  elektronskoj  fakturi ili drugom odgovarajućem zahtevu za isplatu u elektronskom obliku, uključujući direktne troškove nabavke.

 

Šta je elektronska faktura, a šta sistem elektronskih faktura?

 

Elektronska faktura, u smislu ovog Zakona, je faktura, privremena i okončana situacija, ili drugi odgovarajući zahtev za isplatu, sastavljena kao elektronski zapis, koja treba da sadrži potpis ili drugu identifikacionu oznaku odgovornog lica, odnosno lica ovlašćenog za izdavanje te fakture, odnosno elektronski potpis u skladu sa zakonom.

 

Sistem elektronskih faktura je sistem (baza podataka) koji uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija, u kojem se registruju elektronske fakture i preko kojeg se od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, dostavljaju dužnicima elektronske fakture.

 

 

 

U centralnom registru faktura će se od 1. maja evidentirati elektronske fakture izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama, na osnovu podataka dobijenih iz sistema  elektronskih faktura.

 

 

 

 

Dostavljanje fakture dužniku

 

Glavna novina je da se smatra da je dužnik primio elektronsku fakturu od strane poverioca koji je ispunio svoju ugovorenu obavezu, od dana registrovanja elektronske fakture u sistemu elektronskih faktura. Ipak, treba imati na umu i da dostava elektronske fakture izvršena na dan u kome subjekt  javnog sektora ne radi, će se ista  smatrati dostavljenom prvog narednog radnog dana.

 

 

Šta ovo znači za dužnike?

 

Obaveza je dužnika da vrše proveru dostavljenih elektronskih faktura pristupom sistemu elektronskih faktura, kao i da u roku od osam dana potvrde prihvatanje iste, odnosno odbiju istu. Ukoliko dužnik to ne uradi, elektronska faktura će se po isteku datog roka smatrati  prihvaćenom.

 

Dakle, od sada dužnici imaju obavezu izmirivanja novčane obaveze po elektronskim fakturama samo ako su one registrovane i dostavljene preko sistema elektronskih faktura.

 

 

Postavite Komentar