Follow us
  >  

Denis Khudyakov je advokat iz Rusije i višegodišnji saradnik naše advokatske kancelarije.   Osnivač je našeg Russian Desk tima, ali i član German Desk tima, kako pruža pravne usluge na ruskom, nemačkom, engleskom i srpskom jeziku. Oblasti prava kojima se naročito bavi su pravo stranaca i međunarodno pravo, kao i privredno pravo.   Svoje

Biografija: Tatjana Petrović je studentkinja Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa izvanrednim uspehom i praktikant u advokatskoj kancelariji Momčilović. Osnovnu školu ,,Stevan Sinđelić“ završila je kao nosilac diplome Vuk Karadžić i Prvu beogradsku gimnaziju sa odličnim uspehom. Tokom svog školovanja Tatjana je dobijala brojne diplome i pohvalnice za postignut izvanredan uspeh.   Tatjana

Stevan Rakić Biografija: Advokatski pripravnik Stevan Rakić deo je tima naše kancelarije od 2022. godine. Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.   Tokom studija je praktično i radno iskustvo u oblasti zaštite ljudskih prava sticao u kancelariji pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana. Poseban angažman tokom studija se ogleda u učešću u pravnim

Biografija: Advokat Aneta Stankovic Opsenica je studirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, a postdiplomske maste studije je završila je na Pravnom fakultetu u Univerziteta u Beogradu u oblasti radnog i socijalnog prava. Aneta ima više od 10 godina profesionalnog iskustva u pružanju pravne podrške klijentima u oblastima socijalnog i radnog

Radoš Šimić Biografija:   Advokat Radoš Šimić deo je tima naše kancelarije od 2022. godine.   Zvanje diplomiranog pravnika stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon obavljene dvogodišnje pripravničke vežbe u renomiranoj advokatskoj kancelariji, polaže pravosudni i advokatski ispit.   U svojoj advokatskoj praksi bavi se građanskim pravom sa posebnim osvrtom na postupke rešavanja imovinsko-pravnih

Dr Luka Breneselović, LL.M. Biografija:   Advokat Luka Breneselović saradnik je naše kancelarije od 2021. godine. Završio je Pravni fakultet u Beogradu, doktor je prava Minhenskog univerziteta (LMU), član Advokatske komore Beograda. Vaš je sagovornik za analizu Vaše lične ili poslovne pravne situacije i izradu kompleksnih pravnih mišljenja, pravilnika i ugovora. Pružiće Vam,

Biografija: Advokat Valentina Momčilović je osnivač advokatske kancelarije Momčilović u Beogradu. Diplomirala je 2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Master studije (LL.M.-Studium) završila je Pravnom fakultetu na Albert-Ludvigs-Universität Freiburg u Nemačkoj iz oblasti međunarodnog građanskog procesnog prava i međunarodne arbitraže. Na master studijama bila je stipendista Nemačke službe za akademsku