Follow us
  >  Vesti   >  Nove poreske olakšice za poslodavce u Srbiji
poreske olakšice

Nove poreske olakšice za poslodavce u Srbiji

Nove poreske olakšice za poslodavce u Srbiji

Važna novost stiže za sve poslodavce u Srbiji i odnosi se na nove poreske olakšice. Pravo na poreske olakšice će imati poslodavci koji:

  • angažuju radnike na poslovima istraživanja i razvoja
  • zapošljavaju doseljenike u Srbiji.

 

 1. Poreske olakšice za poslodavce koji angažuju radnike na poslovima istraživanja i razvoja

 

Ministarstvo finansija Republike Srbije 13. aprila 2022. godine donelo Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarada zaposlenih na istraživanju i razvoju. Prema ovim propisima poslodavac se oslobađa obaveze plaćanja 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju, srazmerno vremenu koje zaposleni provedu na ovim poslovima u odnosu na puno radno vreme.

Poslodavci će takođe biti oslobođeni plaćanja i do 100% PIO doprinosa za zarade onih zaposlenih koji su neposredno uključeni u proces istraživanja i razvoja, nezavisno od toga da li su prijavljeni na određeno ili neodređeno radno vreme, na puno ili nepuno radno vreme.

Važno je napomenuti da vremensko ograničenje u smislu roka korišćenja nije propisano.

 

Koji su uslovi?

 

Prvi uslov se odnosi na delatnost samog pravnog lica, odnosno poslodavca.

Pravo na navedeno poresko oslobođenje poslodavac može da ostvari samo po osnovu projekata istraživanja i razvoja koji se obavljaju na teritoriji Srbije, na projektima na kojima najmanje 90 odsto svih zaposlenih svoje aktivnosti obavljaju u Srbiji. Ipak, treba ostaviti prostora i za specifične projekte čije je izvođenje uslovljeno prirodnim ili geografskim faktorima.

Na kraju, neophodno je da poslodavac sprovodi aktivnosti istraživanja i razvoja u svoje ime i za svoj račun, što podrazumeva da po okončanju projekta zadržava pravo svojine nad rezultatima projekta.

Smatramo da će nove poreske olakšice imati pozitivni efekat kada je u pitanju razvijanje novog softverskog rešenja ili razvoj novog proizvodnog sistema/ proizvoda, sprovođenje laboratorijskih eksperimenata, ali i na razvoj postojećih ili uspostavljanje novih rešenja za zaštitu životne sredine.

 

Olakšice se ne odnose na sve zaposlene

 

Poslodavac je u obavezi da vodi evidencije na osnovu kojih će pravdati svoje pravo na ovo poresko oslobođenje. Poreska olakšica se neće odnositi na zaposlene koji su deo nadzora projekta, odnosno koji rade na poslovima planiranja i procene projekata, asistiranja inženjerima, izrade izveštaja, održavanja higijene i slično.

 

2. Poreske olakšice za zapošljavanje novonastanjenih obveznika u Srbiji

 

Ukoliko poslodavac zaključi Ugovor o radu na neodređeno vreme sa novonastanjenim obveznikom ostvariće porezi i doprinosi za tog zaposlenog će biti obračunavati samo na 30% osnovice.

Ovde je važno naglasiti da će se novonastanjenim obveznikom (zaposlenim) smatrati:

  • lice koje u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora o radu nije pretežno boravilo na teritoriji Republike Srbije, a kome je ugovorena mesečna bruto zarada veća od 264.684 dinara ili

  • lice koje u momentu zaključenja ugovora o radu ima manje od 40 godina života, a koje je u periodu od 12 meseci koji prethode zaključenju ugovora o radu pretežno boravio van teritorije Republike radi daljeg školovanja, odnosno stručnog usavršavanje i da mu je ugovorena mesečna bruto zarada veća od 176.456 dinara.

Postavite Komentar