Follow us
  >  Vesti   >  Privremeni boravak za državljane Rusije i Ukrajine u Republici Srbiji
boravak rusa u srbiji

Privremeni boravak za državljane Rusije i Ukrajine u Republici Srbiji

Privremeni boravak za državljane Rusije i Ukrajine

Evropska migracija predstavlja aktuelnu temu koja zaslužuje posebnu pažnju današnjeg društva. Veliki priliv stranih državljana u Srbiju, pretežno ruskog ali i ukrajinskog porekla, iziskuje potrebu za regulisanjem i određenih upravnih postupaka pred organima Ministarstava unutrašnjih poslova Srbije. Prilikom ulaska u Srbiju, državljanima Ukranije se shodno Odlukom i zaključkom Vlade, omogućava nesmetan ulazak sa pasošem bez pribavljanja vize, omogućujući samim tim i zakonit period boravka na teritoriji države Srbije u trajanju od 90 dana počev od dana ulaska.

Sa druge strane, na boravišni režim državljanja Rusije, ima se primeniti bilateralni sporazum zaključen između Vlade Republike Srbije i vlade Ruske Federacije po kojem se za ulazak u državu Srbiju ne traži pribavljanje vize, već se državljanima omoguće nesmetan ulazak u Srbiju na osnovu pasoša, sa mogućnošću boravka u istoj u periodu od 30 dana od dana ulaska.

boravak za državljane Rusije

Svakako, ukoliko strani državljani obeju država, predstavljaju opasnost po bezbednost javnog poretka Republike Srbije ili zdravlje stanovništva Republike Srbije, njihov ulazak na teritoriju države Srbije može biti uskraćen diskrecionom odlukom.

 

Prvi korak- Beli karton

Pri ulasku na teritoriju Srbije, Ruski ali i Ukrajinski državljani imaju obavezu da u roku od 24 sata, pristupe nadležnoj policijskoj stanici koja se nalazi na teritoriji njihovog boravišta, u cilju pribavljanja takozvanog ,,Belog kartona“, koji će im služiti kao dokaz o prijavi njihovog boravišta. U pratnji stranih državljanja, neophodno je da se u policijskoj stanici pojave i lica kod kojih će strani državljani boraviti. Ukoliko lice koje je pružalac usluge smeštaja ne prijavi boravište stranca u roku od 24 časa, podleže prekršajnoj odgovornosti i novčanoj kazni. Ukoliko je stranac smešten u hotelu, hotel će mu izdati beli karton.

 

Drugi korak- privremeni boravak

Nakon prijavljivanja, a u cilju dužeg ostanka na teritoriji Republike Srbije, strani državljani se odlučuju na pribavljanje dozvole za privremeni boravak, koji se može dobiti za period duži od 90 dana, pa do jedne godine. Po podnošenju celokupne dokumentacije, nadležno Ministarstvo donosi odluku u roku od 30 dana od dana prijema dokumentacije, kojom odobrava ili ne odobrava privremeni boravak stranim državljanima. Ukoliko se strancu odobri privremeni boravak, takva odluka se ima i zabeležiti na putnoj ispravi stranca. Važno je napomenuti da lice ne sme obavljati bilo kakve radne angažmane niti zaključivati bilo koje vrste modaliteta ugovora o radu, dok je u toku postupak za odobrenje privremenog boravka, imajući u vidu da je za zaposlenje stranca u pojedinim slučajevima neophodna i radna dozvola.

Iskustvo iz prakse govori da je trenutno moguće u svakoj banci u Republici Srbiji, otvariti račun za nerezidentno fizičko lice, bez većih komplikacija prilikom otvaranja istih.

 

Pored podnošenja neophodne dokumentacije, postoje i različiti osnovi utvrđeni pozitivnim propisima zakonodavstva Srbije pomoću kojih stranim državljanima može biti odobren privremeni boravak. Ti osnovi su:

 • Zapošljavnje
 • Školovanje ili učenje srpskog jezika
 • Studiranje ili učestovanje u programima razmene studenata i učenika
 • Stručne specijalizacije, obuke i prakse, obavljanje naučno istraživačkih aktivnosti
 • Obavljanje naučno istraživačkih aktivnosti
 • Obavljanje verske službe
 • Spajanje porodice
 • Lečenje ili nega na teritoriji Republike Srbije
 • Vlasništvo nad nepokretnosti
 • Osnivanje kompanije, registracija preduzetničke delatnosti, imenovanje zakonskog zastupnika
 • Kao i drugi slučajevi predviđeni zakonima i međunarnim sporazumima

Dokumentacija potrebna za odobrenje privremenog boravka varira od svakog osnova pojedinačno.

Za više informacija u vezi privremenog boravka stranih državljana, možete nas kontaktirati putem e maila na adresu office@mlaw.rs ili putem telefona na broj +381 62 334 504 putem kog Vam naš stručni tim stoji na raspolaganju.

 

Povezane teme:
Privremena zaštita raseljenih lica iz Ukrajine
eKonzulat- online apliciranje za vizu tipa D radi zaposlenja stranaca u Srbiji

 

Postavite Komentar