Follow us
  >  Vesti   >  Počelo podnošenje zahteva za privremeni boravak putem online portala

Počelo podnošenje zahteva za privremeni boravak putem online portala

Podnošenje zahteva za privremeni boravak putem online portala

Usvajanjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima (Službeni glasnik RS, br. 62/2023) i Zakona o zapošljavanju stranaca (Službeni glasnik RS, br. 62/2023) nastupile su brojne promene za regulisanje boravka stranaca u našoj zemlji. U skladu sa izmenama i dopunama, strani državljani koji regulišu svoj boravak u Republici Srbiji po osnovu zapošljavanja (stranac koji namerava da boravi i radi u Republici Srbiji, odnosno da obavlja stručnu specijalizaciju, obuku i praksu) od 01.02.2024. godine podnose zahtev za dozvolu za privremeni boravak i rad stranca (jedinstvenu dozvolu) isključivo putem jedinstvenog portala za strance elektronskim putem.

Svi stranci su od početka ovog meseca upućeni da zahtev za odobrenje/produženje odobrenog privremenog boravka na osnovu zapošljavanja podnesu putem jedinstvenog portala u skladu sa prethodno navedenim.

 

Problemi u radi portala za podnošenje zahteva za privremeni borvaka i radnu dozvolu

 

Kako je portal počeo sa radom od prvog dana februara ove godine, velika opterećenost i posećenost portalu je izazvala problem u radu portala. Neretko se dešava da se jedna stranica učitava i više oko 15 minuta, a da se upisani podaci izbrišu. Ipak, portal fukcioniše i potrebno je strpljivo i vešto u ovoj fazi izbeći njegove „mane“.

 

Kako pristupiti portalu?

 

Portalu se pristupa preko ovog linka:.https://welcometoserbia.gov.rs/

 

Šta je sve poredno priložiti i koji su koraci?

 

Prvi korak jeste pravljenje profila stranca preko portala za identifikaciju korisnika IED. Nakon što je profil verifikovan i spreman za upotrebu, moguće podneti zahtev putem navedenog jedinstavenog portala za podnošenje zahteva. Prilikom podnošenja zahteva, niti jedan korak nije moguće preskočiti i kofigurisan je u formi pitanja na koja se unose odgovori. Pitanje se odnosi na ličnost, podatke o stanovanju i poreklu, kao i na osnov boravka u Srbiji.

 

Pretposlednji korak se odnosi na učitavanje dokumentacije koja je neophodna radi obrade zahteva (skeniran lični dokument, izjava stanodavca, izvod iz Agencije za privredne registre…). Poslednji koraj jeste plaćanje administrtaivne takse, koja se aktomatski generiše putem portala. Taksa trenutno iznosi oko 21.500 RSD. Plaćanje se vrši unošenjem podataka sa platne kartice i realizuje se u roku od nekoliko trenutaka.

 

Verujemo da će problemi biti uskoro otklonjeni i da će portal raditi bez ometnji. Ostaje nam da vidimo kojom brzinom će biti izdavane prve jedinstevne dozvole i koja je ustaljena procedura u praksi.

 

Sva dodatna pitanja u vezi sa podnošenjem zahteva za jedinstevnu dozvolu za strance (boravišna i radna dozvola) moguće je uputiti našem timu preko naše kontakt forme ili na e-mail: office@mlaw.rs

 

Podnošenje zahteva za privremeni boravak putem online portala

 

Postavite Komentar