Follow us
  >    >  фебруар

Postupak naplate dugovanja-izvršenje U slučaju da izdata faktura nije plaćena, da se druga ugovorna strana ne pridržava ugovorenog, da strana koja je izgubila u sporu odbija da uplati iznos koji je potrebno, kao i u mnogim drugim slučajevima odbijanja dobrvoljnog ispunjenja obaveze, poveriocu peostaje mogućnost pokretanja sudskog izvršnog postupka ukoliko želi

Likvidacija privrednog društva Likvidacija privrednog društva jeste način da likvidno privredno društvo prestane da postoji. Kao prvi pokak potrebno je započetki postupak likvidacije, ispoštovati zakonom predviđene korake i zatim sledi postupak gašenja i brisanja privrednog društva iz Agencije za privredne registre (dalje: "APR").   Šta je likvidacija i kada se sprovodi likvidacija DOO?   Likvidacija