Follow us
  >  Vesti   >  Pravna dopuštenost poskupljenja prethodno ugovorenih turističkih aranžmana
povećanje cena putovanja

Pravna dopuštenost poskupljenja prethodno ugovorenih turističkih aranžmana

Poskupljenje turističkih aranžmana Pravna dopuštenost poskupljenja prethodno ugovorenih turističkih aranžmana

Turističkom sektoru je ogroman udarac zadala pandemija korona virusa sa kojom se još uvek nismo pozdravili, dok sada sa druge strane izvesno poskupljenje aranžmana dolazi kao posledica rata u Ukrajini. Tako je jedna od gorućih tema ovog meseca najava poskupljenja već ugovorenih turističkih aranžmana od strane organizator turističkih putovanja. Prema navodima koji nam stižu iz ovog sektora razlog poskupljenja leži u povećanju cena goriva na svetskom tržištu.

 

 

 

poskupljenje cena aranžmana

S tim u vezi postavlja se pitanje: da li turističke agencije imaju pravo da povećavaju ugovorenu cenu iz ugovora o organizovanju putovanja i pod kojim uslovima?

 

 

Odgovor na ovo pitanje je kompleksne prirode i ne bi bilo moguće jednostavno odgovoriti sa „da“ ili „ne“. Povećanje cene već ugovorenog aranžmana može biti legitimno, ali samo pod specifično određenim uslovima koje predviđaju naši propisi.

 

 

 

Pravna utemeljenost mogućnosti povećanja ugovorene cene turističkog aranžmana se može pronaći u odredbama Zakona o zaštiti potrošača (dalje: „Zakon“) i Zakona o obligacionim odnosima (dalje: „ZOO“). Ipak ovi propisi predviđaju određene uslove koji moraju biti ispunjeni da bi organizator putovanja mogao legitimno da poveća cenu aranžmana i na taj način zaobiđe unapred ugovorene uslove putovanja i princip striktne vezanosti za zaključeni ugovor.

 

Tako će, primera radi, za utvrđivanje da li je organizator putovanja postupio u skladu sa propisima ili pak neosnovano nametnuo putniku dodatni trošak, biti od značaja da li je takvu mogućnost organizatoru predvideo ugovor koji je zaključio sa putnikom, da li je putnik na adekvatan način obavešten o poskupljenju, procenat povećanja cene, a uzeće se u obzir i putniku dostavljeni razlozi o korekciji cene, kao i mnoge druge relevantne okolnosti i činjenice.

 

Osim subjektivnih razloga, predmet ocene bi bila i objektivna procena poskupljenja cene goriva i uticaj poskupljenja na konkretnu destinaciju. Primeri iz prakse kojima svedoči iskustvo naših advokata pokazuju da je tendencija domaćih organizatora putovanja da paušalno odrede povećanje cene, isključivo navodeći poskupljenje goriva na globalnom tržištu kao razlog. Upitna je legitimnost ovakvog poteza turističkog sektora imajući u vidu da je cena goriva u zemljama u kojima je naftna industrija razvijena ostala nepromenjena, uprkos povećanju cena u većini zemalja sveta.

 

 

Legitimnost povećanja ugovorenih cena aranžmana ima  se u svakom konkretnom slučaju ceniti za sebe uzimajući u obzir granice dopuštenosti, pa nam ostaje nam da vidimo kakav će stav zauzeti sudska praksa u Evropi i kod nas kada je ova tema u pitanja.

 

Za sve dodatne informacije u vezi sa pravom putnika i organizatora putovanja možete nas kontaktirati na e-mail: office@mlaw.rs

Postavite Komentar