Follow us
  >  Pravni stavovi   >  Ulazak u Srbiju – vizni i bezvizni režim
Ulazak u Srbiju

Ulazak u Srbiju – vizni i bezvizni režim

Ulazak u Srbiju – vizni i bezvizni režim

Kao mogućnost ulaska na teritoriju Republike Srbije potrebno je razlikovati dva načina: bezvizni i vizni režim. Bezvizni, kao što sama reč kaže, podrazumeva da stranac ulazi u Republiku Srbiju bez posebnog odobrenja nadležnih organa Republike Srbije. Ovakva privilegija predviđena je za zemlje potpisnice Šengeneskog sporazuma, kao i za manji broj zemalja sa kojima je potpisan međunarodni sporazum.

 

Vizni režim, podrazumeva dobijanje posebne saglasnosti za ualaz u Srbiju od strane Ministarstva Unutrašnjih poslova.

Postoje sledeće vize:

  • Aerodromska (tranzitna) viza;
  • Tranzitna viza;
  • Viza za kraći boravak;
  • Viza za privremeni boravak.

 

KOLIKO STRANAC MOŽE DA PROVEDE U SRBIJI?

Po ulasku u RS, a u roku od 48 sati, stranac je dužan da prijavi svoje boravište, a na osnovu toga se dobija beli karton. Svakim izlaskom i ponovnim ulaskom, stranac je dužan da ponovi proceduru.

Za strance za koje važi bezvizni režim na teritoriji Republike Srbije mogu da provedu najviše 90 dana.

Stranci na koje se primenjuje vizni režim, u Republici Srbiji ostaje do isteka perioda na koji je izdata viza.

 

PRIVREMENI BORAVAK STRANACA

Privremeni boravak je boravak duži od 90 dana. Razlozi zbog kojih neko može da traži privremeni boravak u Srbiji su:

  • Poslovni boravak – rad, obavljanje privredne delatnosti, zapošljavanje…
  • Edukativni boravak – školovanje, studiranje, specijalizacija…
  • Spajanje porodice

Uslovi za odobravanje provremenog boravka su:

1) posedovanje dovoljno sredstava za izdržavanje

2) zdravstveno osiguranje

 

O podnetom zahtevu za privremeni boravak, odlučuje Uprava za strance. Prvi put se zahteva prisustvo stranog dravljanina i procedura traje oko mesec dana, dok se za produženje privremenog boravka odluka donosi odmah tj. isti dan.

Odobrenje za privremeni boravak u Srbji se javlja kao glavni preduslov za dobijanje radne dozvole.

 

BORAVAK STRANCA PO OSNOVU OSNIVANJA FIRME – POSLOVNI BORAVAK

(najčešći razlog za traženje privremenog boravka stranca)

Privremeni boravak se najćešće traži priliko osnivanja firme na teritoriji Republike Srbije. U ovom slučaju glavni preduslov jeste da je stranac osnivač firme, bilo da to čini sam ili sa još nekim fizičkim/pravnim licem.  Najčešći oblik privrednog drušva koje stranci formiraju u Republici Srbiji je društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO).

 

Na sva dodatna pitanja pristigla putem kontakt forme ili na e-mail adresu rados.simic@mlaw.rs u vezi sa boravkom stranaca u Srbiji odgovoriće advokat Radoš Šimić.

Postavite Komentar