Follow us
  >  Vesti   >  Zapošljavanje studenata iz inostranstva u Srbiji

Zapošljavanje studenata iz inostranstva u Srbiji

Zapošljavanje studenata iz inostranstva u Srbiji

Kako se u Srbiji povećava broj stranaca iz godine u godinu, češća su i pitanja za specifične kategorije zaposlenih stranaca. Postavlja se pitanje da li je moguće zaključiti ugovor o radu ili drugom angažovanju sa studentom iz inostranstva i pod kojim uslovima. U narednim redovima razjasnili smo dilemu i izneli najvažnije informacije o tome.

 

Zakon o zapošljavanju stranaca (dalje: „Zakon“) predviđa uslove za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje stranaca. Odredbe ovog Zakona predviđaju i situaciju koja se odnosi na zapošljavanje studenata. Zakon tako otvara mogućnost zapošljavanja studenata iz inostranstva po distim uslovima kao i zapošljavanje drugih stranaca, ali uz ograničenje da obavljanje poslova u periodu kada traju nastavne aktivnosti može da traje maksimlano 20 sati nedeljno (80 sati u mesecu).

 

Osim toga Zakon je regulisao je da se radna dozvola za osposobljavanje i usavršavanje izdaje na zahtev poslodavca, odnosno stranca, a radi sprovođenja obuke ili pripravničkog staža, radi obavljanja stručne prakse, odnosno stručnog osposobljavanja ili usavršavanja.

 

Važno je napomenuti da je ovo jedina radna dozvola kod koje zahtev za izdavanje može podneti sa jedne strane stranac-student, ali i poslodavac.

 

Da bi ova vrsta radne dozvole bila odobrena, uslov jeste da student-stranac ima odobren privremeni boravak u R. Srbiji, kao i da ima zaključen ugovor sa poslodavcem o obavljanju obuke/ pripravničkog staža/ stručne prakse/ stručnog osposobljavanja ili usavršavanja. Ugovor mora da sadrži mesto u kom će se praksa ili staž obavljati kao i rok trajanja istog.

 

Obrazovanje u Srbiji kao osnov boravka isključuje potrebnu za radnom dozvolom

 

Radna dozvola neće biti potrebna studentu-strancu koji ima regulisan privremeni boravak u Srbiji po osnovu pohađanja predavanja, po osnovu stručne obuke ili radi sprovođenja samostalnog akademskog istraživanja. Takođe ukoliko je student-stranac u Srbiji radi stručnog osposobljavanja i obučavanja s ciljem sticanja određenog zvanja ili sertifikata, a bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno obavljanja bilo kakvog rada i bez primanja bilo kakve novčane naknade tada isto neće biti potrebna radna dozvola.

 

Zaključak bi bio, dakle, da bi se stranac-student zaposlio u Republici Srbiji, neophodno je da ima regulisan privremeni boravak u našoj zemlji, kao i izdatu radnu dozvolu za zapošljavanje studenta. Navedeni izuzeci su isključive situacije u kojima studentu iz inostranstva neće biti potrebna radna dozvola.

 

Novine od naredne godine

 

Od 01. februara 2024. godine počeće da se primenjuju nove odredbe Zakona. Između ostalog tada će početi sa primenom i odredba kojom je predvideo zakonodavac da pravo na rad u Republici Srbiji, bez izdate jedinstvene dozvole, ostvaruje stranac kome je, u skladu sa zakonom, odobren privremeni boravak po osnovu studiranja i međunarodne razmene studenata.

 

Dakle, zapošljavanje studenta iz inostranstva će od februara naredne godine u Republici Srbiji biti moguće bez izdavanja jedinstvene radne i boravišne dozvole.

 

Sva dodatna pitanja u vezi sa radnim i boravišnim dozvolama moguće je uputiti putem naše kontakt forme ili na e-mail: office@mlaw.rs

Postavite Komentar