Follow us
  >    >  октобар

Nasleđivanje porodične penzije Da li je moguće naslediti porodičnu penziju?   Da, domaći propisi predviđaju ovu mogućnosti pod određenim uslovima. Tako će u slučaju da penzioner koji prima starosnu ili invalidsku penziju premine, članovi njegove porodice moći da naslede njegovo primanje iz PIO fonda, ali samo u slučaju ako su ispunjeni predviđeni uslovi.   Uslovi

Sporazumni razvod braka Sporazumni razvod braka je jedna od 2 mogućnosti razvoda braka, prema propisima republike Srbije. Osim sporazumnog razvoda, postoji i mogućnost iniciranja razvoda braka tužbom, kada ne može da se postigne dogovor oko detalja razvoda. Sporazumni razvod braka je uglavnom poželjnija forma razvoda braka u onim situacijama gde su supružnici

Medijacija u privrednim sporovima Medijacija je efikasan alat za rešavanje sporova bez potrebe za sudskim procesima. U našoj advokatskoj kancelariji, verujemo da je medijacija praktičan i korisan način da se postigne pravično i održivo rešenje za naše klijente i rado je preporučujemo u spornim situacijama. U narednim redovima iznećemo osnovne karakteristike