Follow us
  >    >  август

Zakon o planiranju i izgradnji- šta je novo? Narodna skupština Republike Srbije je na sednici 26.07.2023. godine usvojila izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji a po predlogu Vlade. Cilj ovog članka jeste da prikaže kratak osvrt na novine u građevinskom sektoru.   Šta je novo? Dolazi do unapređenja elektronskog sistema za