Follow us
  >  2023

Izvršenje strane fakture u Srbiji Srbija je postala jedna od ključnih destinacija za investicije u Centralnoj i Istočnoj Evropi zahvaljujući temeljnim zakonskim i ekonomskim reformama koje je sprovela nedavno i koje se u kontinutetu implementiraju. Važno pitanje koje se postavlja kako kod privrednih subjekata tako i među fizičkim licima se odnosni

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti jedan je od najznačajnijih dokumenata u procesu kupoprodaje nekretnine, a kako bi taj proces protekao što lakše i brže značajna je kvalifikovana pravna podrška i savetovanje za zaključenje ovog važnog Ugovora.   Naš tim advokata ima značajno iskustvo u oblasti nekretnina, a naši klijenti se

eRegistracija firmi od maja ove godine eRegistracija (elektronska registracija) preduzeća je pojam koji provejava u poslednjih nekoliko godina kada je u pitanju osnivanje firme, ali je primena u praksi bila izuzetno mala. Kako su dani klasične registracije predajom dokumenata u papirnoj formi u originalu uskoro odbrojani, započinje era digitalizacije.   Da li je

Centralna evidencija stvarnih vlasnika Narodna skupština Republike Srbije krajem februara ove godine je usvojila izmene Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (u daljem tekstu: Zakon).   Iako Zakon na prvi pogled nije doživeo veće izmene, već se one odnose na svega nekoliko članova, značaj najnovijih izmena ipak nije zanemarljiv. U praksi neretko stvarala dilema

e-Agrar Od 20. marta 2023. godine počeo je sa radom portal eAgrar, a samim tim počelo je prijavljivanje u elektronski registar poljoprivrednih gazdinstava. Registru je moguće pristupiti klikom na sledeći link: ERPG - ELEKTRONSKI REGISTAR POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA   Do dalje znači da svi poljoprivredni proizvođači od 20. marta mogu da ažuriraju podatke i obnove status svojih