Follow us
  >    >  септембар

Sedište firme Sedište firme je mesto i adresa na teritoriji Republike Srbije iz koga se upravlja poslovanjem društva i koje je kao takvo određeno osnivačkim aktom, statutom ili odlukom skupštine, odnosno odlukom ortaka ili komplementara. Ovo je definicija koju daje Zakon o privrednim društvima (dalje: „ZPD“), a u daljem tekstu ćemo

Beneficije za povratnike iz inostranstva Beneficije za povratnike u Srbiju je program koji olakšava i podstiče povratak visokoobrazovanih ljudi iz dijaspore da se vrate i rade u Srbiji uz podršku Vlade Srbije. Cilj projekta je prepoznavanje visokokvalifikovanih lica sa jedne strane i domaćih kompanija koje okupljaju ovu ciljnu grupu sa druge strane. Ovaj program je namenjen visokoobrazovanim stručnjacima poreklom iz Srbije koji su neposredno

Moja prva plata advokatski pripravnik Nacionalna služba za zapošljavanje (dalje: NSZ) je objavila treći javni poziv za program podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“. Ovaj program podrazumeva osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad, odnosno praksu na poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad. Program se realizuje bez