Follow us
  >    >  август

  Evidentna je tendencija odlaska radne snage iz Srbije u inostranstvo, što ima veliki uticaj na domaću privredu, a samim tim i na propisie koji uređuju uslove upućivanja zaposlenih na rad u inostranstvo. Iako se često čuju kritike kada se ova tema spomene, razmena iskustava zaposlenih u svim strukturama, pronalaženje novih

  Međunarodni pravni akti o advokaturi predviđaju obavezu stalnog stručnog usavršavanja advokata, a naša advokatska kancelarija se zalaže za kontinuirano osposobljavanje našeg tima radi pružanja usluge klijentima koja je sveobuhvatna, kompetentna i uvek inovativna. Advokat Valentina Momčilović je učestvovala na međunarodnom programu Univerziteta u Pitsburgu, Centra za međunarodnu pravnu edukaciju tokom

  Ukoliko ste se odlučili za osnivanje udruženja pred Vama je procedura koja je regulisana u najvećoj meri Zakonom o udruženjima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, ali i u drugim propisima. Radi sumiranja najbitnijih koraka i vremenskog redosleda obaveza, naši advokati su odgovorili u ovom tekstu